دکتر پویا پیرملکی

پدیدآورنده

پژوهشگر گروه مدیریت

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :