سیدمحمدتقی حسینی آقایی

سیدمحمدتقی حسینی آقایی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷