جعفر ترک‌زاده

جعفر ترک‌زاده

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸