علی آقاجانی

علی آقاجانی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

پدیدآورنده: علی آقاجانی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶