بهمن زینلی

بهمن زینلی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

تاریخ‌نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (از سقوط عباسیان تا پایان صفویان)

تاریخ‌نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (از سقوط عباسیان تا پایان صفویان)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: بهمن زینلی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸