ویلم فلور

ویلم فلور

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

نظام قضایى عصر صفوى

نظام قضایى عصر صفوى

پدیدآورنده: ویلم فلور
ترجمه و نگارش: دکتر حسن زندیه

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

دیوان‌سالاری عصر صفوی

دیوان‌سالاری عصر صفوی

پدیدآورنده: ویلم فلور
ترجمه و تحقیق: دکتر حسن زندیه

قیمت : ۶۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی

نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸