آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
اهداف تربیت از دیدگاه اسلامالمدخل الی التربیه والتعلیم فی الاسلامپژوهشگاه حوزه و دانشگاهعبدالامیر الوردیسازمان سمتعربی1393
درآمدی بر اقتصاد اسلامیالمدخل الی الاقتصاد الاسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاهعبدالامیر الوردیمرکز ابحاث الحوزه و الجامعهعربی1393
مبانی فقهی اقتصادالمبادی الفقهیه للاقتصاد الاسلامیمحمد مهدی کرمی، محمد پورمندعبدالکریم دارابی نجادسعربی1394
اهداف تربیت از دیدگاه اسلاماهداف التربیه الاسلامیهپژوهشگاه حوزه و دانشگاهالسید حسن علی الهاشمیمرکز ابحاث الحوزه و الجامعهعربی1396
درسنامه علوم قرآندروس فی علوم القرآنحسین جوان آراستهخلیل العصامیالمصطفیعربی1395
اسفار ج1تحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج1علی شیروانیسسعربی1394
اسفار ج2تحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج2علی شیروانیسسعربی1394
اسفار ج3تحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج3علی شیروانیسسعربی1394
ندروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیهعلی شیروانیخضر آتش فراز(ذوالفقاری)سعربی1396
علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتالعلم فی اطار الدینحمیدرضا حسنیعبدالکریم الجنابیالمصطفیعربی1388
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۹