دبیر کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اجتماعی:

حضور ۱۸ سخنران ملی و جهانی در کنفرانس بین المللی بحران کرونا

دبیر علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اجتماعی گفت: ۱۸ سخنران برجسته ملی و جهانی راهکارهای خود را برای مسئولیت های حقوقی و اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی مطرح می کنند.
۲۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۱ کد : ۳۷۲۷۸ اخبار
حضور ۱۸ سخنران ملی و جهانی در کنفرانس بین المللی بحران کرونا

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی گفت: 37 موضوع در حوزه بحران کرونا در این کنفرانس مطرح شده و بررسی می شود.
وی با اشاره به اینکه فراخوان پذیرش مقاله در سه محور ارایه شده است گفت: کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی، کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی  و بین المللی و کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی محورهای اصلی فراخوان مقاله بوده است.
دبیر علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اجتماعی از حضور اندیشمندانی از کشورهای سوئد، هلند، عراق و استرالیا خبرداد و گفت: سه پنل طی روزهای 27 و 28 آبانماه که هرکدام از پنل ها با 6 سخنران اصلی برگزار می شود.
حجت الاسلام جوان آراسته با بیان اینکه چکیده مقالات در کتابچه 80 صفحه ای به چاپ رسیده است گفت: اصل مقالات در بهمن ماه سال جاری به چاپ خواهد رسید

حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی گفت: 37 موضوع در حوزه بحران کرونا در این کنفرانس مطرح شده و بررسی می شود.
وی با اشاره به اینکه فراخوان پذیرش مقاله در سه محور ارایه شده است گفت: کرونا و مسئولیت
های حقوقی در ابعاد ملی، کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی  و بین المللی و کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی محورهای اصلی فراخوان مقاله بوده است.
دبیر علمی کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اجتماعی از حضور اندیشمندانی از کشورهای سوئد، هلند، عراق و استرالیا خبرداد و گفت: سه پنل طی روزهای 27 و 28 آبانماه که هرکدام از پنل ها با 6 سخنران اصلی برگزار می شود.

حجت الاسلام جوان آراسته با بیان اینکه چکیده مقالات در کتابچه 80 صفحه ای به چاپ رسیده است گفت: اصل مقالات در بهمن ماه سال جاری به چاپ خواهد رسید


نظر شما :