دکتر حسین جوان آراسته

دکتر حسین جوان آراسته

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشتم قانون اساسی

قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

گزینش رهبر و نظارت بر آن

گزینش رهبر و نظارت بر آن

قیمت : ۵۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

کتاب حقوق اساسی ۲

کتاب حقوق اساسی ۲

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قیمت : ۱۲۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

قیمت : ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق اساسی۳

حقوق اساسی۳ جدید

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)

حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷