کتاب‌ها

نمایش 19 تا 34 مورد از کل 34 مورد

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد اول)

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد اول)

پدیدآورنده: سیدمحمد کاظم رجایی

قیمت : ۴۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

کلیات علم اقتصاد

کلیات علم اقتصاد

قیمت : ۹۴٬۰۰۰ ریال

علم اقتصاد و مسئله شناخت

علم اقتصاد و مسئله شناخت

قیمت : ۱۰۷٬۰۰۰ ریال

الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب

الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب

پدیدآورنده: دکتر سید رضا حسینی

قیمت : ۱۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مباحثى در فلسفه اقتصاد

مباحثى در فلسفه اقتصاد

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹