کتاب‌ها

نمایش 163 تا 180 مورد از کل 601 مورد

علوم قرآنی ۴(دلالت‌های قرآن کریم)

علوم قرآنی ۴(دلالت‌های قرآن کریم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد ششم امام خمینی رحمه الله

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد ششم امام خمینی رحمه الله

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیداحمد حبیب نژاد

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

زنان خاندان عصر تیموری

زنان خاندان عصر تیموری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: لیلا محمدی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۲

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۲

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسن خرقانی

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری اسماعیلیان

تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری اسماعیلیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی بابایی سیاب

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم قرآنی ۳

علوم قرآنی ۳

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روش‌های تفسیری

روش‌های تفسیری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم قرآنی‌۲(اعجاز، تحریف ناپذیری)

علوم قرآنی‌۲(اعجاز، تحریف ناپذیری)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

قیمت : ۲۴۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن)

تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محسن رجبی قدسی

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

متن آموزشی حزب مفصل (سوره‌های قاف تا ناس)

متن آموزشی حزب مفصل (سوره‌های قاف تا ناس)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر مبانی کلامی تاریخ‌نگاری اسلامی

درآمدی بر مبانی کلامی تاریخ‌نگاری اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مصطفی صادقی کاشانی

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

گادامر و علوم انسانی

گادامر و علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی معین زاده

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تفسیر ساختاری قرآن کریم

تفسیر ساختاری قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد خامه گر

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸