کتاب‌ها

نمایش 163 تا 180 مورد از کل 665 مورد

اقلیت‌های دینی در عصر صفوی

اقلیت‌های دینی در عصر صفوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۷

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

فلسفه علم روان‌شناسی

فلسفه علم روان‌شناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۶

قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۵

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

معناشناسی ۲

معناشناسی ۲

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۴

قیمت : ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

معنا‌شناسی۱

معنا‌شناسی۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۳

قیمت : ۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۶

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۲

پدیدآورنده: علی شریفی

قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

کتاب‌شناسی و ماخذ‌شناسی علوم اسلامی(با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث)

کتاب‌شناسی و ماخذ‌شناسی علوم اسلامی(با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۱

قیمت : ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۰

پدیدآورنده: مهدی نصیری

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

منبع‌شناسی قرمطیان با تاکید بر قرامطه بحرین (حکومت ابو‌سعید گناوه‌ای و فرزندانش)

منبع‌شناسی قرمطیان با تاکید بر قرامطه بحرین (حکومت ابو‌سعید گناوه‌ای و فرزندانش)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۹

پدیدآورنده: رضا دشتی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۸

پدیدآورنده: کنث‌آی پارگامنت

قیمت : ۳٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

رسانه‌شناسی یهود در عراق ( رویکرد تاریخی)

رسانه‌شناسی یهود در عراق ( رویکرد تاریخی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۷

پدیدآورنده: حسن بشیر

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۶

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۵

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

فقه عفاف جنسی فقه فردی

فقه عفاف جنسی فقه فردی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۴

قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۳

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان؛ تحلیل و نقد

تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان؛ تحلیل و نقد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۲

پدیدآورنده: علی راد

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

سیری در تاریخ تمدن اسلام و ایران (ویراست دوم)

سیری در تاریخ تمدن اسلام و ایران (ویراست دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۱

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۳۰

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹