بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقینگروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰
شابک : 9786002983718
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۳۸۴
قیمت : ۷۱۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب، پنجمین اثر از سلسله پژوهش‌های تفسیر تطبیقی و مشتمل بر پنج بخش است؛ بخش اول به کلیات اختصاص دارد و بخش دوم تا پنجم (و هر کدام در طی دو فصل) به ترتیب دربارة توحید و شرک ذاتی و صفاتی، ربوبی، الوهی و عبادی است.
امتیاز این اثر افزون بر رویکرد تطبیقی در بررسی آموزة توحید و شرک و نیز تبیین ابعاد اختلافات امت به ویژه اختلاف با سلفیان در این مقوله، عمدتاً به دلیل تمرکز بر آیات و ارزیابی دیدگاه‌ها با معیار قرآن است.
این امر، نوآوری‌هایی را در این پژوهش رقم زده است؛ در این اثر، برخی از مباحث تربیت توحیدی نیز مدنظر قرار گرفته است.
 

مبلغ ۷۱۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۹ )

نظر شما :