فرم تعارض منافع نشریه روش شناسی علوم انسانی

دسته : سایر
تعداد دانلود :۹۳۳
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۶
تعداد بازدید: ۹۳۳

CONFLICT OF INTEREST RIHU- Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities

Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities

دانلود فایل
0.024 MB
فرم تعارض منافع نشریه روش شناسی علوم انسانی
دانلود فایل
0.023 MB


فارسی و انگلیسی


نظر شما :