جستجو :

لوگوی نشان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (سیاه) پسوند png


لیست کتاب های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به تفکیک گروه های پژوهشی (pdf) - آخرین به روزرسانی ۱۰ مهر ۱۴۰۰


این پک(مجموعه) شامل لوگوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به رنگهای آبی و سیاه و با پسوندهای png و jpg است.


کتابخانه تخصصی «دین و مدیریت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حاوی اطلاعات کتابشناختی بیش از ۴۶۰۰ منبع الکترونیکی (به زبان انگلیسی) اعم از مقاله، کتاب و رساله دکتری تا سال ۲۰۲۱ میلادی است.