فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
91مجمع عالی حکمت اسلامی
91مرکز فقهی ائمه اطهار
91مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
91شورای توسعه فرهنگ قرآنی
91انجمن رفتار سازمانی
92دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران شمال
92مجموعه بین المللی مالتی وریسیتی؛ مالزی
92انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم
94پزوهشکده شورای نگهبان
94جبهه فرهنگ و عفاف
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹