کتاب«فلسفه تعلیم و تربیت مشاء» چاپ و منتشر شد

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۵۰۱۹ اخبار
كتاب«فلسفه تعليم و تربيت مشاء» اثري از گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است كه توسط محمد داودي استاديار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به رشته تحرير درآمده و در حوزه تعليم و تربيت است.
   به گزارش واحد خبر روابط عمومي، اين كتاب مشتمل بر 5 فصل مي باشد كه فصل اول آن اختصاص به مباني معرفت شناختي مشاء، فصل دوم به مباني مابعدالطبيعي مشاء و فصل سوم به مباني انسان شناختي مشاء اختصاص يافته است.
   فصل چهارم درباره مباني اخلاق شناختي مشاء و فصل آخربه مباني سياسي اجتماعي مشاء پرداخته است.
   در خلاصه اين كتاب آمده است: فلسفه تعليم و تربيت رايج كه نقش رهبري و مهندسي ديگر رشته هاي علوم تربيتي را برعهده دارد، در دامن فرهنگ و تمدن غربي زاييده و باليده و در بنيان ها و ويژگي هايش غربي است. فرهنگ و تمدن اسلامي اگر بخواهد هويت ممتاز خود را حفظ كند و به بالندگي خود ادامه دهد، گريزي از توليد فلسفه تعليم وتربيت و علوم تربيتي خاص خود ندارد. نخستين گام در اين مسير آن است كه فلسفه هاي شكوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامي و سازگار شده با اقتضائات آن، با رويكرد تعليم و تربيتي بازخواني شود.
   كتاب حاضر كه جلد اول از مجموعه دو مجلدي فلسفه تعليم و تربيت مشاء و حاصل بيش از سه سال پژوهش است، گام نخست در تدوين فلسفه تعليم وتربيت اسلامي ايراني است كه با بازخواني فلسفه مشاء با رويكرد تربيتي و استخراج دلالت هاي آن، مباني تعليم و تربيت مشاء را تدوين وارائه كرده است.
   علاقه مندان به مطالعه كتاب «فلسفه تعليم و تربيت مشاء» مي توانند در بيست و هشتمين نمايشگاه كتاب تهران، به غرفه انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واثع در بخش ناشران دانشگاهي، سالن16، راهرو 1، غرفه شماره341 مراجعه و كتاب فوق را خريداري نمايند.

نظر شما :