برگزاری نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۱:۵۸ کد : ۲۵۰۵۰ اخبار
 گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمي وجوه تعميم روش هاي تربيتي قرآن كريم را در روز پنج شنبه 30 بهمن برگزار مي نمايد.
   سيدعلي حسيني زاده استاديار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ارائه كننده بحث در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي گفت: سوال اساسي در زمينه موضوع نشست اين است كه آيا روشهاي تربيتي قرآن و يا به تعبيري روشهاي تربيت الهي كه درقرآن به كار رفته است؛ نظير روش ابتلا و انحان قابل تعميم به ساير مربيان است و هر مربي مي تواند آنها را به كار گيرد و در تربيت ديگران از آنها بهره ببرد؟
   ممكن است در پاسخ گفته شود كه شكي نيست كه قرآن كتاب تربيتي است و براي اين است كه هم ديگران از طريق آن تربيت شوند و هم روشهاي تربيتي آن را در باره ديگران به كار گيرند و ديگران را تربيت كنند ولي همه روشهاي الهي قابل تعميم به ساير انسان نيست؛ چرا كه خداوند داراي علم و اختيار و قدرت و حكمتي است كه انسان داراي چنين امكاناتي نيست.
   پاسخ به اين ابهام و وجوه تعميم روشهاي تربيتي قرآن كريم در اين نشست بررسي مي شود و طي آن با طرح ده دليل به اثبات ا امكان تعميم روشهاي تربيت الهي بلكه لزوم آن مي پردازيم. از جمله اين ادله تربيتي بودن قرآن كريم، خليفه الهي انسان و ... مي باشد.
   شايان ذكر است نشست علمي ياد شده روز پنج شنبه 30 بهمن از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشاني قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار مي شود و شركت در آن براي اساتيد، دانشجويان و طلاب آزاد است.

نظر شما :