برگزاری مراسم تجلیل از برترین های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در هفته پژوهش

۲۷ آذر ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۵ کد : ۲۵۰۷۰ اخبار
روز گذشته مراسم تجليل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور رئيس، معاونان و اعضاي پژوهشگاه حوزه و د انشگاه برگزار شد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي، در مراسم امسال علاوه بر انتخاب مديران برتر گروه هاي پژوهشي از پژوهشكده هاي سه گانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از اعضاي هيئت علمي برتر اين پژوهشكده ها، محققان همكار و سردبير برتر نشريات پژوهشگاه تجليل بعمل آمد.
براساس ارزيابي هاي انجام شده در رده مديران برتر گروه هاي پژوهشي حجت الاسلام و المسلمين محمدي مديرگروه تاريخ اسلام از پژوهشكده علوم اسلامي، حجت الاسلام و المسلمين نوذري مدير گروه علوم تربيتي از پژوهشكده علوم رفتاري و حجت الاسلام و المسلمين نظري مدير سابق گروه اقتصاد از پژوهشكده علوم اجتماعي كه به تازگي به سمت رياست پژوهشگاه منصوب شده است، معرفي شدند.
حجت الاسلام و المسلمين محمد اسعدي دانشيار گروه قرآن پژوهي، مجيد كافي استاديار گروه جامعه شناسي و مسعود جان بزرگي دانشيار گروه روان شناسي به عنوان اعضاي هيئت علمي برتر انتخاب شدند.
محمدتقي ايمان دانشيار دانشگاه شيراز و محقق همكار گروه فلسفه علوم انساني، هادي اميري استاديار دانشگاه اصفهان و محقق همكار گروه اقتصاد و حجت الاسلام و المسلمين رحمت اله بانشي محقق همكار گروه تاريخ اسلام به عنوان محققان برتر اين دوره مراسم تجليل از برترين هاي پژوهشگاه در هفته پژوهش برگزيده شدند.
حجت الاسلام و المسلمين محمد داودي استاديار گروه علوم تربيتي و سردبير دوفصلنامه علمي پژوهشي تربيت اسلامي به عنوان سردبير برتر شناخته شده و مورد تجليل قرار گرفت.
همچنين در حاشيه مراسم تجليل از برترين هاي پژوهشگاه، مراسم تكريم و معارفه معاونان سابق و جديد توسعه مديريت و منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد. در مراسم يادشده از خدمات ارزنده عباس شفيعي معاون سابق توسعه مديريت و منابع تجليل بعمل آمد و عبداله توكلي استاديار گروه مديريت پژوهشگاه به عنوان معاون جديد توسعه مديريت و منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه معرفي شد.

نظر شما :