برگزاری نشست علمی ساز و کارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

۰۳ آذر ۱۳۹۳ | ۰۹:۲۶ کد : ۲۵۰۷۹ اخبار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاري انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه نشست علمي ساز و كارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي را در روز چهارشنبه 5 آذر برگزار مي كند.
   به گزارش واحد خبر روابط عمومي، هدف از برگزاري اين نشست علمي تبيين ساز وكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي و دلالت‌ها‌ي آن بر اصلاحات تأمين اجتماعي معاصر است كه توسط حجت الاسلام و المسلمين سيّدرضا حسيني استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه مي شود.
   جايگاه و ارزش تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام، بررسي ادبيات علمي تأمين اجتماعي، مروري بر تحوّلات تأمين اجتماعي در نظام‌ها‌ي سرمايه‌داري، ساز وكارهاي اصلي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي و دلالت‌ها‌ي رهيافت اسلامي بر اصلاحات تأمين اجتماعي معاصر از جمله محور هاي اصلي نشست علمي فوق است.
   ارائه كننده نشست در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي، نگاه توأمان به علت و معلول به جاي معلول نگري، بهره‌مندي از عوامل معنوي و اخلاقي به جاي اتّكاي صرف بر ابزارهاي مادي و قانوني، جامعه محوري به جاي دولت محوري و يا بازار محوري، استحقاق‌گرايي به جاي عام‌گرايي، ترجيح منابع مالياتي و روش پرداخت جاري به جاي منابع بيمه‌‌اي و روش اندوخته‌گذاري، منطقه‌گرايي و مشاركت‌جويي به جاي تمركزگرايي، شفافيّت در جنبه‌هاي پس‌اندازي، پوشش ريسكي و توزيع درآمدي را اهم ويژگي‌هاي تامين اجتماعي در رهيافت اسلامي و دلالت‌هاي آن بر اصلاحات تأمين اجتماعي معاصر مي داند.
   بر اساس اين گزارش، حجت الاسلام و المسلمين سيّدضياءالدّين كياء الحسيني استاديار دانشگاه مفيد ناقد نشست و حجت الاسلام و المسلمين سيّدكاظم رجايي استاديار مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني«ره» به عنوان دبير علمي جلسه حضور دارند.
   نشست علمي ياد شده روز چهارشنبه 5 آذر از ساعت 18 در محل انجمن هاي حوزه علميه قم به نشاني بلوار امين، بلوار جمهوري، كوچه شماره 2 برگزار مي شود و شركت در آن براي كليه علاقه مندان آزاد است.

نظر شما :