نشست علمی «تأملات روش شناسی در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین» برگزار می شود

۱۹ آبان ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۵۰۸۵ اخبار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاري انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه قم نشست علمي «تأملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستين» را در روز پنج شنبه 22 آبان برگزار مي كند.
   به گزارش واحد خبر روابط عمومي، براساس اعلان گروه تاريخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هدف از برگزاري اين نشست، بيان رويكردهاي جديد مطالعه آثار مورخان مسلمان قرون نخستين اسلام مي باشد كه توسط زهير صياميان گرجي استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي ارائه مي شود.
   معرفي مباني رويكرد تفسيري، انتقادي در بررسي پديده هاي انساني، بررسي مدل هاي روش شناسي بازسازي گذشته تاريخي جوامع مسلمانان نخستين و مباني و نتايج آن، بررسي مؤلفه هاي نظري و روشي معناكاوي گفتماني و پيامدهاي كاربست آن در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي و ارائه نمونه اي از كاربست روش بر ماده تحقيق: تاريخ خليفه ابن خياط از جمله محورهاي نشست علمي فوق است.
   ارائه كننده بحث در خلال اين نشست علمي مي كوشد به دوسؤال زير پاسخ دهد. روش شناسي مناسب براي مطالعه آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستين چيست؟ و كاربست رويكرد و روش معنا كاوي گفتماني در مطالعه آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستين چه افق هاي نوين و يافته هاي متفاوتي را در پي دارد؟
   دبير علمي نشست يادشده حجت الاسلام و المسلمين قاسم خانجاني استاديار گروه تاريخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است كه در روز پنج شنبه 22 آبان از ساعت 15:30 تا 17:30 در محل انجمن هاي علمي حوزه علميه قم واقع در بلوار امين، بلوار جمهوري، كوچه شماره 2 برگزار مي شود و شركت در آن براي كليه علاقه مندان آزاد است.

نظر شما :