بازدید تعدادی از مدیران پژوهشگاه حوزه ودانشگاه از پارک علم و فنّآوری استان قم

۱۱ آبان ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۱ کد : ۲۵۰۸۸ اخبار
روز گذشته تعدادي از مديران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بنا به دعوت مسئولين پارك علم و فنّآوري استان قم از اين پارك بازديد كردند.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي، دراين بازديد ظرفيت هاي همكاري ميان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پارك علم و فنّآوري استان قم و مركز رشد علوم انساني اين پارك كه اولين مركز رشد در زمينه علوم انساني در كشور مي باشد؛ مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان  از نمايشگاه شركت هاي دانش بنيان حاضر در پارك علم وفنّاوري استان قم بازديد به عمل آمد.

نظر شما :