حضور فعال گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

۱۰ آبان ۱۳۹۳ | ۰۸:۲۷ کد : ۲۵۰۹۲ اخبار
دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پنج شنبه 22 آبان در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود در اين كنفرانس يك روزه پانل هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزشي برگزار مي شود.
به گزارش واحدخبر روابط عمومي، عناويني نظير كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني، مديريت منابع انساني، مديريت استراتژي و رقابت، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي، توليد، فرآيند و عمليات، مديريت بازاريابي و اخلاق، فلسفه سازمان و مديريت از جمله موضوعات تخصصي پانل هاي اين كنفرانس يك روزه است كه دبيري پانل اخلاق، فلسفه سازمان ومديريت برعهده ابوالفضل گائيني مدير گروه مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و مقاله، از نظريه دانش تا مديريت دانش ارائه مدل مفهومي تأثير پذيري مديريت دانش از معرفت شناسي از حسنعلي نعمتي شمس آباد، مقاله زيباشناسي سازماني به مثابه يك فرم از مصطفي فاني و التقاط پارادايمي در استعاره هاي مورگان و فرانظريه اعتباريات از هادي موسوي عناوين مقالاتي است كه توسط پژوهشگران همكار گروه مديريت و گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در اين كنفراس ارائه مي شود.
همچنين در خلال اين كنفرانس كارگاه هاي آموزشي با عناويني همچون، آداب و اصول تحقيق دانشگاهي، استخراج مقاله علمي پژوهشي از پايان نامه، رساله و طرح پژوهشي و سبك نگارش مقالات امرالد و ... برگزار مي شود.

نظر شما :