حضور پژوهشگران پژوهشکده فقهی حوزه علمیه بابل در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱۶ مرداد ۱۳۹۳ | ۰۹:۴۷ کد : ۲۵۱۱۶ اخبار

روز گذشته تعدادي از محققان پژوهشكده فقهي حوزه علميه بابل از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بازديد كردند.
 در جلسه اي كه به منظور آشنايي ايشان با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شده بود دكتر عباس شفيعي معاون توسعه مديريت و منابع انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن معرفي پژوهشگاه به تشريح روند پژوهش در حوزه علوم انساني اسلامي پرداخت.
 در ادامه پژوهشگران پژوهشكده فقهي حوزه علميه بابل سئوالاتي را در خصوص چگونگي انجام پژوهش در حوزه علوم انساني مطرح كردند كه معاون توسعه مديريت و منابع پژوهشگاه و رئيس گروه امور پژوهشي پژوهشگاه بدان ها پاسخ گفتند.
در پايان اين برنامه، گروه بازديد كننده از انتشارات و كتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بازديد كرده و با آثار توليد شده و امكانات تحقيقاتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آشنا شدند.

نظر شما :