کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان» منتشر شد

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۹ کد : ۲۵۱۵۰ اخبار
كتاب «روش شناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان» نوشته دكترمحمّد تقي ايمان و احمد كلاته ساداتي، به همت گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه ودانشگاه منتشر شد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي، كتاب «روش شناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان» پيرامون ارزيابي روش‌شناسي علوم انساني انديشمندان سرشناس جهان اسلام در چند دهه اخير است و تلاش دارد مدل و الگويي از علم اسلامي را ارائه نمايد.
ظهور جريان هاي احياگرانه فكري، تلفيق ميراث اسلامي با ميراث تفكر مدرن، آموزش و پرورش و علم اسلامي، علم اسلامي و اجتهاد، در جستجوي علم مقدس، ارزيابي وحيانيّت قرآن زير نور علم مدرن، پارادايم جهاني و نظام جهاني اسلامي، ارزيابي سه مدل روش شناختي از علم ديني در ايران، رئاليسم مفهومي خلاقّانه و افق و چشم اندازهاي نوين به علم اسلامي فصول دهگانه اين كتاب را تشكيل مي دهد.
در فرازي از كتاب چنين آمده است: « ضعف، انحطاط و و ابستگي جهان اسلام در عصر حاضر، مسئله‌اي است كه بسياري از متفكران مسلمان آن را مورد نقد و واكاوي قرار داده‌اند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين افول فكري و اجتماعي كه فاروقي آن را "بيماري امت" نام گذاشته است، عدم شكل‌گيري علم و معرفت اسلامي است. علمي كه بتواند در در مقابل نظريات رقيب، از موجوديت نظري و عملي خود دفاع كند. با نگاهي به ميراث علم اسلامي و وضعيت امت، اهميت اين نكته برجسته مي‌گردد كه علم اسلامي، امري مطلوب و ممكن است. مطلوبيت آن، ارجاع به نياز حوزه‌هاي مختلف فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جهان اسلام به آن دارد. شكل‌گيري آن نيز با شناسايي سلسله‌مراتب معرفتي، چگونگي تقسيم‌كار معرفت و در نهايت شكل‌گيري "روش‌شناسي علم اسلامي" ممكن است.»
كتاب «روش شناسي علوم انساني نزد انديشمندان مسلمان» در هزار نسخه توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر شده و در اختيار عموم علاقه مندان و پژوهشگران قرار دارد.

نظر شما :