نشست علمی چیستی رفتار انسان از دیدگاه متفکران اصولی معاصر برگزار می شود

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۹:۳۴ کد : ۲۵۱۸۲ اخبار
گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمي چيستي رفتار انسان از ديدگاه متفكران اصولي معاصر را در روز شنبه 12 بهمن برگزار مي نمايد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي، هدف از برگزاري اين نشست، تبيين چيستي رفتار انساني از ديدگاه متفكران اصولي و اختلاف آن ها در تفسير ماهيت رفتارهاي اختياري ذكر شده است و انتظار مي رود اين مبحث زمينه اي باشد براي ارائه بحث تفاوت علت و دليل كه در مباحث مربوط به منطق علوم اجتماعي مطرح است.
واكاوي ديدگاه مرحوم محقق خراساني و محقق اصفهاني و اختلاف نظر آن ها با مرحوم محقق نائيني در خصوص موضوع نشست از محورهاي اين نشست علمي است كه توسط حجت الاسلام و المسلمين حسن آقانظري استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه مي شود.
وي مي كوشد بدين سئوال كه آيا اين اختلاف متفكران اصولي در مورد رفتار انساني، ارتباط منطقي با بحث تفاوت علت و دليل درفلسفه علوم اجتماعي دارد؟ پاسخ مناسبي بدهد.
حجت الاسلام و المسلمين سيّدحميدرضا حسني استاديار گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد در اين نشست علمي كه روز شنبه 12 بهمن از ساعت 10.30 تا 12 در سالن اجتماعات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار مي شود؛ حضور دارد.

نظر شما :