جامعه‌شناسی عرفی‌شدن با رویکردی اسلامی

۲۶ شهریور ۱۳۹۲ | ۰۷:۵۰ کد : ۲۵۲۳۸ اخبار
این طرح در پی آن است که مسئله عرفی‌شدن را از منظری درون‌دینی بررسی و تبیین کند و به نظریه‌ای علّی در این خصوص دست یابد. بدین منظور و بر پایه چارچوب فلسفی و روش‌شناختی این تحقیق که در کتاب گامی به سوی علم دینی (2) شرح داده شده است، کوشش خواهد شد آن دسته از گزاره‌های متون دینی که با مسئله عرفی‌شدن ارتباط دارند، استخراج شده و در قالب نظریه‌ای منسجم ارائه گردند و در نهایت، نظریه مزبور که طبعاً خصلتی عام و انتزاعی دارد برای تبیین یک مورد خاص و انضمامی، یعنی عرفی‌شدن در ایران معاصر، به کار گرفته خواهد شد.

نظر شما :