برگزاری چهارمین جلسه داخلی گروه علوم سیاسی

۲۸ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۱:۳۴ کد : ۲۵۲۶۶ اخبار
روز دوشنبه 27 خرداد چهارمین جلسه داخلی گروه علوم سیاسی با حضور رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی، مدیر و اعضای هیات علمی گروه برگزار شد.
در این جلسه ابعاد مختلف برنامه پنج ساله گروه علوم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت همچنین تعیین حوزه های فعالیت پژوهشی هر یک از اعضاء هیات علمی گروه علوم سیاسی نیز با توجه به برنامه پنج ساله گروه از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد. 

نظر شما :