هفتاد و سومین شماره فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی ویژه «تکنولوژی دینی» منتشر شد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۰:۵۶ کد : ۲۵۳۰۳ اخبار
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در این شماره مقالات تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق، دو سطح بدیل­اندیشی برای تکنولوژی، تکنولوژی و فرهنگ بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا، خلط مفاهیم علم و فناوری در سنت پدیدارشناسی هرمنوتیک از هایدگر تا آیدی، رابطه اعتباریات و فنّاوری های نرم و سنجش دیدگاه دکتر سروش درباره تکنولوژی به رشته تحریر درآمده است.
شایان ذکر است نسخه دیجیتالی مجله به صورت آنلاین در آدرس mssh.rihu.ac.ir    قرار دارد همچنین آرشیو شماره‌های پیشین مجله نیز در نشانی فوق موجود است.

نظر شما :