نشست علمی «تکنولوژی نرم به مثابه اعتباریات: تبیینی در نظریه مدیریت اسلامی» برگزار می شود

۲۹ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۰:۰۵ کد : ۲۵۳۱۵ اخبار
گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نشست علمی «تکنولوژی نرم به مثابه اعتباریات: تبیینی در نظریه مدیریت اسلامی» را در روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می کند.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، این نشست توسط ابوالفضل گائینی عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود.
به اعتقادی وی نظریه مدیریتی، نوعی فناوری نرم است که با محیط سازمانی و چالش هایی که آن محیط در مواجهه با عملکرد سازمان ایجاد می نماید؛ ارتباط دارد. هدف کاربردی در عرصه فناوری نرم، رساندن عملکرد سازمان به سطح اثربخشی است. تلقی از دانش مدیریت به مثابه فناوری نرم، تداعی کننده اصطلاح اعتباری در ادبیات فلسفه اسلامی است. یعنی، تلقی «فناوری» این دانش، در واقع عبارت دیگری از تلقی به «اعتباریت» آن است.آنچه این مشابهت و تداعی را ممکن می سازد موارد مشترکی است که در چیستی آن دو وجود دارد. چنین تلقی از دانش مدیریت می تواند در پی ریزی نظریه مدیریت اسلامی کمک کننده باشد.
شایان ذکر است دبیر این نشست علمی، دکتر حسن عابدی جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
نشست یاد شده روز سه شنبه 3 اردیبهشت سال جاری از ساعت 10 صبح در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور به آدرس: تهران، ضلع شمالی کاخ نیاوران، خیابان شهید مختار عسگری( جمال آباد)، پلاک 6 برگزار می شود.

نظر شما :