شماره جدید فصلنامه «روش شناسی علوم انسانی» منتشرشد

۲۹ فروردین ۱۳۹۲ | ۰۹:۰۵ کد : ۲۵۳۱۶ اخبار
هفتاد و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «روش شناسی علوم انسانی» منتشر شد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در این شماره مقالات: مواجهه دین‌دارانه با علوم جدید، مقایسه مبانی فلسفی علم دینی و علم طبیعت‌گرایانه، مقایسه آراء سید حسین نصر و پاول فایرابند در باره‌ی جامعه‌ی علمی آرمانی، مدل روش ‌شناختی نظریه ‌‌پردازی در علوم انسانی اسلامی، بررسی دیدگاه عمل‌گرایانه ون ‌فراسن در تبیین و تطبیق آن با عمل‌گرایی سنتی و تحلیل محتوای کیفیِ قیاسی و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی در علوم اجتماعی به رشته تحریر درآمده است.
نسخه دیجیتالی مجله به صورت آنلاین در آدرس: .mssh.rihu.ac.ir قرار دارد و آرشیو شماره‌های پیشین مجله نیز در آدرس فوق موجود است.

نظر شما :