افزایش همکاری های علمی فرهنگی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با سایر مراکز

۲۱ اسفند ۱۳۹۱ | ۱۰:۰۸ کد : ۲۵۳۲۳ اخبار
در پی انعقاد تفاهم نامه های جداگانه میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مجمع عالی حکمت اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همکاری های علمی فرهنگی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزایش می یابد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در تفاهم نامه همکاری های علمی و استفاده متقابل از تولیدات علمی پژوهشی بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که بین معاونت پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منعقد شده است استفاده متقابل از تولیدات علمی پژوهشی در حوزه نشریات جهت باز انتشار به عنوان موضوع همکای مشخص شده است.
در تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجمع عالی حکمت اسلامی مواردی نظیر: معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر، همکاری در برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی مشترک، استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های علمی و همکاری و مشارکت در انتشار کتب و نشریات علمی پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی به عنوان برخی از موضوعات همکاری قید شده است.
اما در تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که هفته گذشته در پی دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از پژوهشگاه منعقد شد؛ رویکرد غالب، رویکرد فرهنگی است و هدف از انعقاد آن، استفاده مطلوب از قابلیت ها، ظرفیت های بالفعل و بالقوه طرفین در زمینه های علمی، پژوهشی و آموزشی در راستای تعالی فرهنگ کشور ذکر شده است.
این تفاهم نامه شامل محورها و حوزه های مشترک تعامل در زمینه های پژوهشی و آموزشی، تعهدات طرفین، شیوه های علمیاتی سازی تفاهم نامه و بخش های مسئول است.

نظر شما :