نشست مشترک گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن تاریخ پژوهان قم با موضوع کاربرد نرم افزار های اسلامی در مطال

۲۰ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۱:۵۹ کد : ۲۵۴۲۹ اخبار
نشست مشترک گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن تاریخ پژوهان قم با موضوع «کاربرد نرم افزارهای اسلامی در مطالعات تاریخی» در محل انجمن های علمی حوزه، روز پنجشنبه 18خرداد ماه سال جاری از ساعت 17 الی 19 برگزار شد.
 به گزارش واحد خبر روابط عمومی، سخنرانان این نشست دکتر منصور داداش نژاد عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سید احمد الحسینی، محقق مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور بودند.
دکتر داداش نژاد با برشماری ضرورت استفاده از کتابخانه های دیجیتال که تامین کننده منابع و اسناد برای پژوهشگران است، فوائد و ویژگیهای مراجعه به نرم افزارها را بر شمرد: صرفه جویی در وقت، دست یابی سریع و آسان به پاسخها، گسترش و انبوهی پاسخها، ارائه پاسخهای دقیق و توان ادعای نبودن به جای نیافتن از جمله مزایای مراجعه به این نرم افزارها دانستند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  کاربرد نرم افزارها را در مباحث تاریخی در محورهای زیر بررسی کرد:  
1.      پژوهشهای آماری: برای یافتن بسامد و فراوانی کلمات، و یا تعیین نویسنده در مواردی که نویسنده یک کتاب مشخص نیست با بررسی واژه های به کار رفته در کتابهای دیگر همان نویسنده،
2.      پژوهشهای کتابشناسی: که برای نشان دادن استمرار و امتداد یک کتاب و جایگاه آن در منابع بعدی که نمونه این تحقیقات نوشته کلبرگ در موضوع کتابخانه ابن طاووس و مدرسی در میراث مکتوب شیعه است.
3.      پژوهشهای مربوط به بسط، گسترش و تطور گزارشها
4.      پژوهشهای مقایسه ای: برای مشابه یابی گزارشهای و تاثیر و تاثر و وامداری منابع از یکدیگر
5.      مورد پژوهی: که به وسیله نرم افزارها تا کنون بازسازی کتابهای مفقود فراوانی صورت گرفته است.
6.      موارد نویسی: تعیین مشایخ و مصادر نویسندگان کتابها که برای نمونه می توان مقالات موارد تاریخ طبری و موارد تاریخ مسعودی نوشته جواد علی را نام برد.
7.      پژوهشهای دانشنامه ای که در این دست پژوهشها، نرم افزاها به توسعه و عمیق شدن مباحث کمک شایانی می نماید.
 
مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سمت گیری به سوی تاریخ نقلی و صُحفی و نص گرا شدن را از آسیب های مراجعه یک سویه به نرم افزارها بر شمرد که زمینه را برای دوری از مباحث تحلیلی فراهم نموده و گاه موجب غفلت از منابع و پژوهشهای جدید را موجب می شود. ایشان در پایان پیشنهاد تولید برنامه جامع تاریخ و عرضه اطلاعات تاریخی در قالب گاهشمار و درختواره را مطرح نمود و پیشنهاد کرد با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در داده کاوی متون به صورت ماشینی و هوشمند و با توجه به تشکیل شدن انباری از داده های تاریخی، ضمن کدگذاری این گزارشها به تصفیه آنها اقدام شده و شباهت ها و تفاوت های متون به صورت خود کار مشخص گردد و اطلاعات تاریخی متون دیگر رشته نیز با توجه به قابلیت رده بندی موضوعی خودکار متون، بر گزارشهای تاریخی افزودن گشته و موجبات تقویت گزارشهای تاریخی فراهم گردد.
 در ادامه سید احمد الحسینی به توضیح برنامه های تاریخی تولید شده مرکز نور پرداخت و شیوه های رایج در غنی سازی اطلاعات کتابهای تاریخی را بر شمرد، سپس به توضیح برنامه سیره معصومان (علیهم السلام)پرداخت و قابلیت فنی و پژوهشی آن را بر شمرد.

نظر شما :