کتاب نظریه تفسیر متن منتشر شد

۰۴ دی ۱۳۹۰ | ۰۹:۵۶ کد : ۲۵۴۶۶ اخبار
کتاب نظریه تفسیر متن، تألیف حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی که حاصل یکی از طرح های پژوهشی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می باشد؛ چاپ و منتشر شد.
   به گزارش واحد خبر روابط عمومی؛ این کتاب در چهار فصل به نظریه تفسیر و مسائل آن، هستی شناسی معنا، معرفت شناسی معنا و اخلاقیات معنا و الزامات تفسیری متن وحیانی پرداخته است. در مقدمه این کتاب آمده است: تمدن و فرهنگ اسلامی به طور بارز و آشکاری متن محور است و تفیسر عالمان مسلمان از قرآن و روایات، شالوده ی اصلی معرفت دینی ، منش و اخلاق اسلامی و شبکه روابط اجتماعی مسلمانان را سامان می دهد و شاخه های مختلف علوم اسلامی تحت تأثیر عمیق فهم و تفسیر متن وحیانی و منابع نقلی و روایی قراردارد. از سوی دیگر، از دهه های نخست قرن بیستم میلادی به این سو، شاهد بروز و ظهور دیدگاه ها و نظریه هایی در باره ی زبان، فهم و تفسیر و سازوکار حصول فهم هستیم که در تقابل جدی با تقلی های مرسوم و مقبول در نزد عالمان مسلمان از این امور قرار می گیرند. تقابل و چالش مزبور، طبعاً تردیدها، پرسش ها و شبهاتی را درباره ی اعتبار و حقانیت این رویکرد تفسیری رایج و متداول در پی دارد و ضرورت تبویب و تنقیح نظریه ای جامع درباره ی مباحث بنیادین فهم و تفسیر متن را پیش روی عالمان مسلمان می نهد.
   کتاب حاضر در کنار تأمین هدف یادشده و پرداختی به اهم چالش های معاصر در حوزه تفسیر متن، برآن است که بانگاه دانش محور افق و فضای جدیدی در قلمرو تأملات تفسیر بگشاید به گونه ای که در کنار مقولاتی نظیر روش های تفسیری، اصول و قواعد تفسیر، مناهج تفسیری، عرصه ای تحت عنوان نظریه تفسیری محل توجه محققان حوزه تفسیر متن قرار گیرد.
   کتاب «نظریه تفسیر متن» در یک هزار و پانصد نسخه‌ و قطع وزیری، توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده و در اختیار عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار دارد.

نظر شما :