6 اثر تازه از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از زیر چاپ خارج شد

۰۹ آذر ۱۳۹۰ | ۰۹:۱۴ کد : ۲۵۴۷۸ اخبار
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در فصل پائیز 6 اثر تازه در زمینه های اقتصاد اسلامی، قرآن پژوهی، تاریخ اسلام، حقوق و علوم اجتماعی را روانه بازار نشر کرده است.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در فصل پائیز امسال 6 اثر در زمینه های اقتصاد اسلامی، قرآن پژوهی، تاریخ اسلام، حقوق و علوم اجتماعی را چاپ و منتشر کرد که این آثار به طور مختصر معرفی شده اند: کتاب مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی، تألیف حجت الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری، این کتاب در دو بخش به موضوع دولت و اهداف و وظایف اقتصادی آن در لیبرالیسم و اقتصاد اسلامی و نظام مالیاتی کارآمد می پردازد. کتاب نظریه تفسیر متن، تألیف حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، این کتاب در چهار فصل به نظریه تفسیر و مسائل آن، هستی شناسی معنا، معرفت شناسی معنا و اخلاقیات معنا و الزامات تفسیری متن وحیانی پرداخته است. در مقدمه این کتاب آمده است: تمدن و فرهنگ اسلامی به طور بارز و آشکاری متن محور است و تفیسر عالمان مسلمان از قرآن و روایات، شالوده ی اصلی معرفت دینی ، منش و اخلاق اسلامی و شبکه روابط اجتماعی مسلمانان را سامان می دهد و شاخه های مختلف علوم اسلامی تحت تأثیر عمیق فهم و تفسیر متن وحیانی و منابع نقلی و روایی قراردارد. از سوی دیگر، از دهه های نخست قرن بیستم میلادی به این سو، شاهد بروز و ظهور دیدگاه ها و نظریه هایی در باره ی زبان، فهم و تفسیر و سازوکار حصول فهم هستیم که در تقابل جدی با تقلی های مرسوم و مقبول در نزد عالمان مسلمان از این امور قرار می گیرند. تقابل و چالش مزبور، طبعاً تردیدها، پرسش ها و شبهاتی را درباره ی اعتبار و حقانیت این رویکرد تفسیری رایج و متداول در پی دارد و ضرورت تبویب و تنقیح نظریه ای جامع درباره ی مباحث بنیادین فهم و تفسیر متن را پیش روی عالمان مسلمان می نهد.
کتاب حاضر در کنار تأمین هدف یادشده و پرداختی به اهم چالش های معاصر در حوزه تفسیر متن، برآن است که بانگاه دانش محور افق و فضای جدیدی در قلمرو تأملات تفسیر بگشاید به گونه ای که در کنار مقولاتی نظیر روش های تفسیری، اصول و قواعد تفسیر، مناهج تفسیری، عرصه ای تحت عنوان نظریه تفسیری محل توجه محققان حوزه تفسیر متن قرار گیرد.
کتاب تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره اسلامی ( قرن سوم تا دهم هجری / نهم تا شانزدهم میلادی)، تألیف دکتر مرتضی نورائی و مهناز شعربافچی زاده، در آمدی بر تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره ی اسلامی، تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر از قرن سوم هجری ( نهم میلادی)، تا آغاز دوره ی فاطمیان ، تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره ی فاطمیان، تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره ی ایوبی، تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره ی ممالیک بحری، تاریخ نگاری محلی و خطط نویسی در مصر دوره ی ممالیک برجی، فصول این کتاب را تشکیل می دهند. کتاب خانواده در اسلام، تألیف حجت الاسلام و المسلمین بستان،  این کتاب در 14 فصل به موضوعاتی نظیر نظریه خانواده، اهداف و کارکردهای خانواده، قواعد و هنجارهای همسر گزینی، آداب و سنن ازدواج، نقش های عاطفی و جنسی همسران، مدیریت خانواده، تقسیم کار خانگی، حقوق متقابل والدین و فرزندان، حقوق و روابط خویشاوندی، راهکارهای درونی تحکیم خانواده، راهکارهای بیرونی تحکیم خانواده، خشونت زناشویی، طلاق، خانواده الگو، می پردازد.کتاب بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، تألیف حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی، این کتاب به یکی از مباحث اساسی روابط بین الملل می پردازد و اصل بنیادین روابط دولت اسلامی با دولت های غیراسلامی را از دیدگاه فقه امامیه جستجو می کند. و در 4 فصل به کلیات که مختص بررسی واژه ها و فواید تأسیس اصل است، اصالت جنگ و جهاد، اصالت صلح و مصلحت مبنای روابط می پردازد. کتاب بررسی تطبیقی معنا شناسی امام و مقام امامت از دیدگاه فریقین، تألیف حجت الاسلام و المسلمین دکتر فتح الله نجارزادگان، این کتاب از سلسله پژوهش های تفسیر تطبیقی است که در 5 فصل به موضوعات: کلیات، امامت و آزمون با کلمات، رتبه امامت، معنا شناسی امام، لغزش ناپذیری عصمت و علم امامت پرداخته است.کتاب در آمدی بر دانش مفردات قرآن، تألیف دکتر سید محمود طیب حسینی، این کتاب به عنوان متن درسی برای طلاب سطح دو حوزه علمیه خواهران و دانشجویان رشته علوم قرآنی و حدیث درمقطع کارشناسی ارشد تهیه شده است و در دو بخش مباحث نظری و معنا شناسی واژه ارائه شده است. کتاب اصول فقه کاربردی (جلد دوم) تألیف حسین قافی و سعید شریعتی،  این کتاب جلد دوم مجموعه اصول فقه کاربردی است که تقدیم دانش پژوهان و پویندگان دانش و اندیشه می شود.

نظر شما :