دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی را دارای ضریب تأثیر معرفی کرد

۲۹ آبان ۱۳۹۰ | ۱۳:۴۴ کد : ۲۵۴۸۲ اخبار
دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی از سری نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در زمینه علوم تربیتی چاپ و منتشر می شود نشریه ای دارای ضریب تأیثر معرفی شد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی را نشریه دارای ضریب تأثیر (IF) اعلام کرد. بر اساس اعلام نظر این پایگاه مجله تربیت اسلامی دارای ضریب تأثیر 0.143 است.
 شایان ذکر است این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر ISC است و همه ساله توسطISC بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجله های علمی محاسبه می شود. این ضریب نه برای مقاله یا نویسنده بلکه برای مجله محاسبه می شود و محاسبه بر مبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد.

نظر شما :