نخستین گام در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، تعامل حوزه و دانشگاه است

۱۴ دی ۱۳۸۹ | ۰۹:۵۴ کد : ۲۵۶۱۱ اخبار

پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بيان داشت: گفت‌و‌گوي حوزه و دانشگاه نيازمند روش شناسي و ادبيات مشترك است كه اين به فهم متقابل و ترسيم افق‌هاي هر نهاد كمك مي كند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سيد محمد تقي ابطحي، پژوهشگر گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري رسا، درباره الگوي اسلامي پيشرفت بيان داشت: پيشرفت و توسعه محل بحث هاي فراواني واقع شده است و تحولات زيادي در غرب پيرامون اين امر رقم خورده است.
وي با بيان اينكه تصورات فراواني از پيشرفت وجود دارد، اذعان داشت: شاخص‌هاي زيادي براي سنجش توسعه در غرب مطرح شده از اين رو ضروري است به تعريف توسعه بپردازيم و بعد صحت و سقم تعريف و مدل توسعه غرب را مورد ارزيابي قرار دهيم.
اين پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه توجه به الگو هاي بومي را در تدوين سند توسعه كشور ضروري دانست و گفت: اولين گام در تدوين سند توسعه، گفت‌وگوي دو نهاد تاثير گذار حوزه و دانشگاه است.
اين محقق علوم انساني بيان داشت: حوزه و دانشگاه بايد در مفهوم توسعه به يك نظر مشترك برسند تا در ادامه مسير تدوين سند، دو راه جداگانه را نپيمايند.
ابطحي اظهار داشت: لازم است تا الگو و ابزارهاي رسيدن به توسعه در گام بعدي تدوين شود و حوزه و دانشگاه بايد به تناسب ابزارها و اهداف، برنامه ريزي كنند.
وي با بيان اينكه توسعه فرهنگي و اجتماعي نيازمند علوم انساني كاربردي است، ادامه داد: اگر بخواهيم از الگوهاي غربي استفاده كنيم، به الگوهاي استاندارد بومي دست نخواهيم يافت.
اين محقق علوم انساني ادامه داد: اگر علوم انساني كاربردي با مشكل مواجه است، دو نهاد حوزه و دانشگاه بايد با همكاري معتقدانه با گفت‌و‌گو به نظريات مشترك برسند.
وي بيان داشت: غرب بعد از سال ها تعارض دين و علم به ايده گفت‌و‌گوي دين و علم روي آورده است و اين ثمره مباركي است تا ما از داده هاي اين دو استفاده كنيم.
موحد ابطحي اظهار داشت: گفت‌و‌گوي حوزه و دانشگاه نيازمند روش شناسي و ادبيات مشترك است كه اين به فهم متقابل و ترسيم افق‌هاي هر نهاد كمك مي‌كند.
وي در ادامه گفت: مهمترين مشكل در پژوهش، بحث موضوع محور بودن است از اين رو ضروري است تا محققان به بررسي مشكلات جامعه روي آورده و آن را تبديل به مساله كرده و پژوهش را ابزاري براي حل آن قرار دهند.
اين پژوهشگر علم ديني بيان داشت: بايد هرچه مي توانيم فاصله پژوهش و اجرا را كم كنيم و دامنه همكاري مجريان و پژوهشگران را بالا ببريم.

نظر شما :