پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در «کنفرانس هرمنوتیک و علم» در وین حضور خواهد یافت

۰۴ شهریور ۱۳۸۹ | ۱۲:۲۰ کد : ۲۵۶۷۳ اخبار
مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ارائه مقاله‌ای پژوهشی در کنفرانس هرمنوتیک و علم، در وین پایتخت اتریش، شرکت خواهد کرد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مقاله‌ای از دکتر ابولفضل گائینی با عنوان «در جستجوی معنا در رفتار کارکنان»، درکنفرانس«هرمنوتیک و علم: جهان، واقعیت و زندگی»، پذیرفته شده است.
در این مقاله فهم از پدیده سازمان و آن چه به سازمان مرتبط می باشد در گرو روش‌شناختی فهم از آن دانسته شده و سازمان زنجیره‌ای از عناصر فیزیکی تا معنایی است. انسان به عنوان عنصر اصلی سازمان امتزاجی از عناصر فیزیکی و معنایی سازمان را در بر می گیرد.
رویکرد کلی این مقاله حاکی از آن است که: رفتار انسانی نمادی فیزیکی از سرمایه انسان و قصد و نیتی که عامل بروز آن رفتار گردیدچتر معنایی است که رفتار را قابل تعریف می‌سازد و در نهایت عینیت رفتار را به ذهنیت تحویل می‌نماید. این سبب گردید تا پژوهش‌گران حوزه سازمان با استفاده از رویکرد هرمنوتیکی به مطالعه سازمان بپردازند. این رویکرد خاطرنشان می‌سازد که هیچ تبیین مستقلی از واقعیت سازمان وجود ندارد.آنچه در فهم سازمان موثر است زمینه‌های تاریخی و فرهنگی هر سازمانی می‌باشد.
نویسنده مقاله معتقد است: فرهنگ دین‌مدارانه یا غیر دین‌مدارانه در جامعه،‌ فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و باورهای دینی کارکنان سازمان جهت‌دهی دینی را برای رفتار آنان به دنبال خواهد داشت.
بنابر این دیدگاه، معناداری رفتار سازمانی خصوصاً در سطح کسانی که به دایره‌ی قدرت و ثروت نزدیک‌ترند، براساس نظام ارزشی توصیه شده از سوی پیشوایان دینی تفسیر گردیده و جایگاه ارزشی هر فرد در سازمان، به سنجه‌ی دوری‌گزینی از رفتارهای متمایل به قدرت و ثروت ارزش‌یابی می‌شود.
گفتنی است؛ کنفرانس یادشده 27 تا 29 آگوست 2010 از سوی موسسه پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی اتریش، در دانشگاه زیگموند فروید وین برگزار خواهد شد.

نظر شما :