شورای عالی انقلاب فرهنگی با سعه صدر بیشتر در نقشه جامع علمی کشور بازنگری کند

۱۰ آذر ۱۳۸۸ | ۱۱:۳۳ کد : ۲۵۷۷۷ اخبار
با اعلام خبر نهایی شدن سند نقشه جامع علمی کشور از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این سند راهبردی را به سنجش کشید.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عدم تعریف دقیق مفهوم علم با توجه به فرهنگ بومی و خاص ایران، لزوم طراحی تصویری روشن از مفهوم «توسعه در علوم انسانی» و نیز جایگاه علوم انسانی که در طبقه‌بندی دانش‌ها که با معارف‌اسلامی و هنر در یک دسته جای داده شده است، از نکاتی است که در نخستین بند این نقد مورد تاکید واقع شده است.
دومین بند از نقد مذکور به مبانی نظری، اهداف و ارزش‌ها اختصاص یافته و با انتقاد از خلط ‌ارزش‌ها و اهداف،‌ پیشنهاد گنجاندن بخشی با عنوان پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه نقشه،‌ داده شده است، به گونه‌ای که در این بخش مبانی و پیش‌فرض‌های معرفتی ، هستی‌شناختی، الهیاتی و روش‌شناختی و چگونگی و میزان تاثیر هریک از آن‌ها توضیح داده شده باشد.
در سومین بند، تاکیدی که در این نقشه از یک سو بر ترویج و تثبیت مرجعیت علمی‌ اهل‌بیت(ع) در علوم انسانی و از سوی دیگر بر مرجعیت هریک از حوزه و دانشگاه در حیطه‌های تخصصی انسانی خود، دیده می‌شود نیز به عنوان یکی از تعارضات موجود در نقشه خوانده شده است.
نادیده گرفتن نقش حوزه‌‌های علمیه به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های علمی کشور در این طرح از دیگر کاستی‌های این سند به شمار می‌رود.
در ادامه به بحثی با عنوان «مهندسی فرهنگی» اشاره شده است که در این نقشه از آن نام برده شده است، اما ارتباط آن با نقشه جامعه علمی کشور مشخص نبوده و دارای ابهام است.
در ششمین بند تجربه پیشرفت‌های کمّی و کیفی کشور در علوم (اعم از علوم انسانی و الهیاتی و طبیعی و فنی و ریاضی) در چند دوره تاریخی مورد اشاره واقع شده و توجه به این تجربیات و تاثیرات آن در طراحی نقشه جامعه علمی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
در آخرین بند از نقد مذکور نیز به نگاه صرفا فناورانه به علم و افراط در آن پرداخته و تنظیم چنین سند بالادستی و بنیادینی را منحصراً از سوی دانش‌آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی امری نادرست می‌داند و تاکید می‌کند که برای تنظیم چنین سند مهمی باید به سراغ دانش‌های پایه و علوم انسانی و تحصیل‌کردگان و محققان این رشته‌ها رفت.
گفتنی است این سنجش در پایان تاکید کرده است که: «دست‌اندرکاران و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با سعه صدر بیشتر و پرهیز از هرگونه شتاب و با رویکردی متفاوت درنگی دوباره در نقشه جامع علمی کشور بنمایند.»
لازم به ذکر است؛ متن کامل این نقد بر روی سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آدرس www.rihu.ac.ir قابل دسترسی است.
 

نظر شما :