فصلنامه «روش‌شناسی علوم انسانی» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به رتبه علمی – پژوهشی ارتقاء یافت.

۱۵ بهمن ۱۳۸۷ | ۱۴:۱۴ کد : ۲۵۹۲۴ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه که از شماره 47 با مدیریت گروه فلسفه علوم انسانی و با موضوع تخصصی «روش شناسی علوم انسانی» منتشر می‌شود، طی حکم شماره8940/3 از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور و از شماره 50 ، مجوز علمی – پژوهشی دریافت کرد.

فصلنامه «روش شناسی علوم انسانی» همسو با برنامه استراتژیک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مبنی بر ارائه رویکردی اسلامی به علوم انسانی و اجتماعی، سیاست جدیدی را در زمینه گسترش و تعمیق مباحث فلسفی و روش شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و تمهید و بستر سازی تولید علوم انسانی اسلامیِ همسو با نیازهای بومی کشور در پیش گرفته است.
بی شک وجود چنین نشریه‌ی علمی پژوهشی در کنار اجرای دقیق سیاست تخصصی کردن نشریات علمی پژوهشی توسط کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمینه‌ی لازم و کافی برای تجمیع مقالات علمی – پژوهشی استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، تقویت روز افزون کیفیت مقالات این فصلنامه، گسترش حوزه فعالیت فصلنامه به تحلیل فلسفی و روشی برنامه‌ها و سیاست‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم خواهد کرد.


نظر شما :