کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به پایگاه اطلاع رسانی فراگیر کتابخانه های ایران www.lib.ir پیوست؛

۰۳ بهمن ۱۳۸۷ | ۱۳:۱۹ کد : ۲۵۹۲۷ اخبار

مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، با راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی فراگیر کتابخانه های ایران» به آدرس اینترنتی www.lib.ir قدمی مؤثر در دستیابی محققان به منابع پژوهشی (به ویژه با گرایش علوم انسانی و اسلامی) برداشته است. دسترسی کاربران به اطلاعات کتابخانه های عمومی و تخصصی کشور و آشنایی دانش پژوهان با کتابخانه ها و خدمات مختلف آنها و عرضه مجموعه اطلاعاتی که در شناخت کتابخانه ها مؤثرند، از جمله اهداف این پایگاه به شمار می رود.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز همسو با این تلاش، به منظور انسجام و یکپارچگی در ارائه اطلاعات کتابخانه های ایران، به این سایت ملحق شده است.
 


نظر شما :