رهبرشیعیان مراکش در دیدار ازپژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ایران اسلامی چون تولیدات علمی دارد محور شرارت قرار می گیرد.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۱۰:۳۵ کد : ۲۵۹۴۹ اخبار

رهبرشیعیان مراکش در دیدار ازپژوهشگاه حوزه و دانشگاه:
ایران اسلامی چون تولیدات علمی دارد محور شرارت قرار می گیرد.

ادریس هانی محقق و پژوهشگر مراکشی ضمن دیدار از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با مسئولان پژوهشگاه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه، ادریس هانی محقق و پژوهشگر مراکشی که رهبر شیعیان این کشور نیز می باشد با حضور در پژوهشگاه حوز ه و دانشگاه از چگونگی  تولید علم دینی در این مرکز آگاهی یافت.
این پژوهشگر با اشاره به پیشرفت ایران اسلامی در زمینه تولید علم، بیان کرد: چون ایران اسلامی تولیدات علمی دارد محور شرارت قرار می گیرد و این پیشرفت توسط کشور های غربی انکار می شود همانگونه که پیشرفت هسته ای ایران انکار می شود.
وی همچنین با بیان نظریات خود درباره « معرفت سازی اسلامی علوم انسانی »، تاکید نمود که برخی از کشورهای اسلامی و موسسات وابسته به آنها راه را دراین زمینه به اشتباه می پیمایند. اما خوشبختانه در ایران، مراکزی نظیر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گام های بسیار مطلوبی در این زمینه برداشته اند.
 گفتنی است ادریس هانی، از جمله دانشوران مراکش است که آثار ارزشمندی در حوزه « مطالعات اسلام معاصر» عرضه داشته است. احاطه تفصیلی وی به میراث اسلامی، و آشنایی در خور وی با فرهنگ و اندیشه معاصر غربی از دیگر سو، به خلق آثار ارزشمند او در زمینه مطالعات تطبیقی، جریان شناسی اسلام معاصر، اندیشه معاصر عرب، چالش های فرهنگی اسلام و غرب و گفتگوی تمدن ها انجامیده است.

 


نظر شما :