دوفصلنامه علمی ـ تخصصی « مطالعات اسلام و روان شناسی » منتشرشد.

۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۱۴:۴۶ کد : ۲۵۹۵۲ اخبار

ازسوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ دوفصلنامه علمی ـ تخصصی « مطالعات اسلام و روان شناسی » منتشرشد.
 اولین شماره مجله علمی ـ تخصصی « مطالعات اسلام و روان شناسی » توسط گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر شد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی ، مدیرمسئول  این مجله علمی ـ تخصصی، در سرمقاله نخستین شماره این نشریه دلیل انتخاب این اسم را چنین بیان می کند:  « مطالعات اسلام و روان شناسی » خیلی سریع اذهان را به مباحث « روان شناسی دین » و « روان شناسی دینی » منتقل می کند. این دو اصطلاح، درواقع دو شاخه شناخته شده در فضای کلی روان شناسی در تمام جهان هستند و مباحث ویژه خود را دارند.
 همچنین آمده است: این نشریه بنا دارد به مباحثی نظیر فلسفه روان شناسی با نگاه نقادانه ازدیدگاه اسلام، کاربردهای روان شناسی در خدمت جامعه اسلامی و نیازهای آن، علم روان شناسی به معنای مصطلح و روش های تجربی کمی و کیفی آن، بپردازد.
گفتنی است حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد غروی مدیرمسئول و حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی نیز سردبیر دوفصلنامه علمی ـ تخصصی « مطالعات اسلام و روان شناسی » می باشند و این مجله به صورت دوفصلنامه چاپ و منتشر می شود.    


نظر شما :