کارگاه روش تحقیق کیفی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد

۰۵ اسفند ۱۳۸۶ | ۱۴:۱۱ کد : ۲۵۹۶۱ اخبارکارگاه روش تحقیق کیفی در تاریخ اول تا سوم اسفند توسط دکتر محمد تقی ایمان، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  به همت گروه فلسفه علوم انسانی برگزار شد.

این کارگاه، برای آشنایی بیشتر محققان پژوهشگاه با پارادایم‌ها و روشهای نوین تحقیق و پژوهش برگزار شد و مباحث مربوط به مبانی و روشهای تحقیق کیفی برای شرکت‌کنندگان در این کارگاه ارائه شد.
مطالب این کارگاه در ادامه کارگاه آموزشی پارادایمهای علوم انسانی (اسفند سال گذشته) برگزار شد و هدف از آن، طرح مباحث مربوط به روش‏شناسی و فلسفه علوم انسانى و کمک به شناخت هر چه بیشتر مبانی علوم انسانی و اجتماعی موجود می‌باشد که از اولویتهای کاری گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه است. 

 


نظر شما :