فصلنامه حوزه و دانشگاه برای شماره‌های آتی خود مقاله می‌پذیرد

۲۸ بهمن ۱۳۸۶ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۵۹۶۴ اخبار


فصلنامه حوزه و دانشگاه همسو با برنامه استراتژیک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از تابستان سال گذشته، سیاست‌ جدیدی را در زمینه گسترش و تعمیق مباحث فلسفی و روش‌شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، به منظور تمهید مقدمات تولید علوم انسانی و اجتماعی همسو با معارف اسلامی و نیازهای بومی در پیش گرفته است تا از این طریق سهم خود را در تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست‌ ساله کشور(توسعه علمی و فناوری همسو هویت اسلامی و انقلابی) ادا کند.
تا کنون با حمایت‌های اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی، پنج شماره تخصصی فصلنامه با موضوع «روش‌شناسی علوم انسانی» منتشر گردیده و این فصلنامه در جامعه علمی کشور به عنوان تنها نشریه تخصصی فعال در زمینه «فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی» شناخته شده است. بدین جهت، فصلنامه حوزه و دانشگاه در نظر دارد، در شماره‌های آتی،‌ محور دیگری از سیاست‌ جدید خود را در دستور کار قرار دهد و از نظرات ارزشمند اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در پیشبرد این بحث مدد ستاند.

از این روی از تمامی اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی علاقه‌مند به این مبحث درخواست می‌گردد مقالات پژوهشی خود در موضوعات ذیل به دفتر فصلنامه ارسال نمایند .

1. بررسی الزامات فلسفی و روشی تولید علم دینی و بومی

2. روش‏شناسی علوم انسانی

3. فرا خوان مقاله فلسفه و روش‌شناسی مطالعات سازمانی (مدیریت)


آدرس دفتر فصلنامه حوزه و دانشگاه: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دفتر فصلنامه حوزه و دانشگاه. تلفن  2936670 (0251)


نظر شما :