فرا خوان مقاله فلسفه و روش‌شناسی مطالعات سازمانی (مدیریت)

۳۱ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۱:۳۰ کد : ۲۵۹۹۴ اخباربا توجه به نقش بنیادین علوم انسانی و اجتماعی در تحقق نظام منسجم و تمدن ساز، تحقیق در مبانی این دسته از علوم و نقد و ارزیابی آنها و نیز تلاش جهت استخراج مبانی و دیدگاه‌های اسلامی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی اهمیت و جایگاه والایی پیدا می‌کند.
مهم‌ترین و مبنایی‌ترین گام در این مسیر، بررسی و نقد فلسفی مبانی روش‌شناختی این علوم و ارایه روش‌شناسی جدیدی است که محصول آن نظریه‌های علمی‌ همسو با مبانی فرهنگی و دینی ما باشد. از این روی انجام تحقیقات بنیادین در زمینه «فلسفه علوم انسانی و اجتماعی»، «روش‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی»، «مناسبات دین و علوم انسانی و اجتماعی»، «سنجش الزامات فلسفی و روشی تولید علم دینی و بومی»، «بررسی و نقد مکاتب و پارادایم‌های موجود در این زمینه» از اهداف و رسالت‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می باشد.
فصلنامه حوزه و دانشگاه نیز در راستای تحقق این هدف و گسترش و تعمیق ادبیات علمی این موضوع در جامعه علمی کشور، بر آن است تا در قالب ویژه‌نامه‌ای، مبانی فلسفی و روش‌شناختی مطالعات سازمانی (رشته مدیریت) را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
از این روی از تمامی اساتید و پژوهشگران علاقه‌مند به این مباحث درخواست می‌گردد مقالات پژوهشی خود در موضوعات ذیل را حداکثر تا تاریخ 30/8/86 به دفتر فصلنامه ارسال نمایند .
                                                               
الف) فلسفه و روش شناسی مطالعات سازمانی (رشته مدیریت)
روش علمی در علوم رفتاری
علم بودن/نبودن مدیریت
سیر تحول روش‌شناسی علوم انسانی و تاثیر آن بر مطالعات سازمانی
نقد روش‌شناختی نظریه‌های موجود در مطالعات سازمانی
کاستی‌های مطالعات سازمانی موجود در اهداف، مبانی، روش‌ها، دستاورد‌ها و...
روش نظریه‌پردازی در مدیریت
روش تحقیق مدیریت در هر یک از پارادایم‌های اثبات‌گرایی، تفسیر‌گرایی، نظریه انتقادی، واقع‌گرائی انتقادی و ...
جایگاه پارادایمی و و روش تحقیق مطالعات سازمانی در هر یک از نظریه‌های ساختار‌گرایی، کارکردگرایی، انسان گرایی و تفسیرگرایی و ...
کثرت گرایی در روش و روش‌شناسی تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی
بررسی تطبیقی روش‌های تحقیق کمی و کیفی    
ب) فلسفه و روش شناسی مدیریت اسلامی ـ بومی
مبانی فلسفی مدیریت اسلامی
روش‌شناسی علوم دینی و مدیریت اسلامی
رویکرد‌های موجود در مدیریت اسلامی و تاثیر پذیری آنها از روش‌‌شناسی‌های تحقیق
نقد روش‌شناختی دیدگاه‌های موجود در مدیریت اسلامی
چالش‌ها و راهکارهای پیش روی مدیریت اسلامی ـ بومی

آدرس دفتر فصلنامه حوزه و دانشگاه:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دفتر فصلنامه، تلفن 2936670
تهران، خیابان انقلاب، بین وصال و قدس، کوچه  اسکو، تلفن:  6 - 66460935
آدرس ایمیل دفتر فصلنامه: magazine@hawzeh.ac.ir
آدرس ایمیل سردبیر فصلنامه: smtm_abtahi@yahoo.com 

 


نظر شما :