ارائه مقاله محقق پژوهشگاه در همایش «فلسفه مدیریت» دانشکده سینت آنه (ST Anne) دانشگاه آکسفورد

۲۱ خرداد ۱۳۸۶ | ۱۱:۵۲ کد : ۲۶۰۰۳ اخبار

مقاله «بررسی تطبیقی معرفت‏شناسی اسلامی و معرفت شناسی تفسیری در مطالعات سازمانی» که توسط آقای ابوالفضل گائینی مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه نگاشته شده است جهت شرکت در همایش «فلسفه مدیریت» دانشکده سینت آنه (ST Anne) دانشگاه آکسفورد ‏ارسال شد که از سوی هیأت داوران این همایش پذیرفته شد.

گفتنی است زمان برگزاری این همایش 17 الی 20 تیرماه می‏باشد.نظر شما :