واگذاری مسئولیت ارتقای متون درسی در رشته‏های علوم تربیتی و روان‏شناسی به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۰۹ آذر ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۴ کد : ۲۶۰۲۲ اخبار

  طبق مصوبه کمیته ارتقای متون درسی علوم انسانی دانشگاه‏ها و مراکز آموزشی، مسئولیت ارتقای متون درسی در «رشته‏های علوم تربیتی و روان‏شناسی» به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واگذار گردید. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبه این مسئولیت را با رعایت موارد و مراحل ذیل ابلاغ نموده است.

1. بررسی و نقد جامع عناوین و سرفصلهای موجود دروس؛
2. پیشنهاد عناوین یا سرفصهای جدید اصلاحی؛
3. شناسایی متون درسی مناسب جهت معرفی به دانشگاه‏ها؛
4. شناسایی عناوین و سرفصلهای درسی که نیاز به تدوین متون جدید دارد؛
5. پیشنهاد زمانی مشخص برای تدوین متون جدید مورد نیاز.


نظر شما :