دو فصلنامهجستارهای اقتصادی4

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۲:۴۲ کد : ۲۶۰۳۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۶۱
علمی ـ پژوهشی، سال دوم ، شماره 4، پاییز و زمستان 1384


صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی و ویراستار : حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه


   عناوین مقالات:

سخن آغازین
سردبیر

بررسی عوامل موثر در حاشیه سود در بازار انحصاری چند گانه فروش کالای فرآوری شده و نهاد اصلی
دکتر مجید احمدیان ، دکتر محمد علی متفکر آزاد

جبران کاهش ارزش پول ، نظریه و کاربرد
دکتر سید حسین میر جلیلی

منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران
دکتر ابولفضل شاه آبادی

قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد 
سید رضا حسینی

عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی
دکتر محمد زمان رستمی

تخمین تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان
الهام پور آزرم

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :