فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 43

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۵۰ کد : ۲۶۰۳۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۰۳

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال یازدهم ، شماره ۴۳ ، تابستان ۱۳۸۴ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید محمد تقی موحد ابطحی

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی
ویراستاران: حمیده انصاری و محمد جواد شریفی

طراحی و صفحه آرایی: اداره انتشارات پژوهشگاه
چاپ: قم ، زیتون
شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۴۳

*سخن آغازین
رئالیسم علمی

*مقالات
اصالت همبستگی لورنس بنجور و معرفت شناسی باور تجربی / سید حسین عظیمی دخت شورکی
بررسی برهان معجزه نبودن در دفاع از رئالیسم علمی / علیرضا منصوری
ون فراسن و تجربه گرایی برسازنده / یاسمن هشیار
ون فراسن و براهین رئالیسم علمی / حسن حشمتی
ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن / غلامحسین مقدم حیدری

*ترجمه
هستی شناسی علم / جان وارل / مسعود الوند

*معرفی کتاب
فلسفه علم: مطالعات معاصر / آلکس رزنبرگ و یوری بالیشوو / کیوان الستی و علیرضا ثقه الاسلامی


*فراخوان مقاله
روش شناسی علوم انسانی

*خلاصه مقالات
خلاصه مقالات به عربی / سید عباس حسینی
خلاصه مقالات به انگلیسی / مجید افشار

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :