فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 41

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۴۹ کد : ۲۶۰۳۸ اخبار
تعداد بازدید:۶۲۲

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال دهم ، شماره ۴۱ ، زمستان ۱۳۸۳ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید محمد تقی موحد ابطحی

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی
ویراستاران: حمیده انصاری و محمد جواد شریفی

طراحی و صفحه آرایی: اداره انتشارات پژوهشگاه
چاپ: قم ، زیتون
شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۴۱

*سخن آغازین
سلامت روان

*مقالات
نقش اساسی معناشناختی حوادث در کاهش آسیب های روانی / دکتر سید جلال یونسی
ماهیت و ساختار مفهوم مقابله در فرهنگ ایرانی / محسن آبیاری، دکتر مریم وفایی
تفکر انتقادی و دین دو عامل اساسی در شکل دهی هویت و مقابله با بحران های روانی / افسانه جوادزاده
مروری بر شادمانی و همبسته های آن / شهباز مظفری، دکتر حبیب هادیان فرد
سلامت روانی در چشم اندازی گسترده تر / دکتر محمدباقر حبی

*ترجمه
اسطوره بیماری روانی / تامس ساس / سعیده سلیمانی، علیرضا منصوری
علوم اجتماعی؛ نوگرایی یا غرب گرایی؛ نمونه روانشناسی / د.رفیق حبیب / نجیب الله نوری


*معرفی و نقد کتاب
روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی / محمد کاوینی

*در آیینه معنویت
آرام دل

*با مخاطبان
فراخوان مقاله
نمایه فصلنامه در سال ۱۳۸۳

*خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :